กรมการจัดหางานหาคนทำงานวันละ 300 แถมทำงานที่บ้าน

เป็นอีกหนึ่งข่าวสารดีๆ สำหรับใครที่กำลังว่างงานอยู่ในขณะนี้ และกำลังมองหางานทำ ล่าสุดเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า หม่อมราชวงศ์ จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ห่วงใยพี่น้องแรงงานไทยที่ได้รับผลกระทบต้องว่างงาน

ภาพจาก js100

โดยในส่วนของกรมการจัดหางานจึงได้จัดโครงการจ้างงานเพื่อลดผลกระทบจาก CD 19 โดยเฉพาะกลุ่มแรงงานนอกระบบที่ได้รับผลกระทบทั่วประเทศ ที่มีวุฒิการศึกษาตั้งแต่มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป ทำงานแบบ Work from home ช่วยทำงานให้กรมการจัดหางานที่บ้าน หรือในพื้นที่ชุมชน

สำหรับรายละเอียดงานนั้นคือจะให้ช่วยงานด้านประชาสัมพันธ์ภารกิจ/การดำเนินงานของกรมการจัดหางาน เช่น การต่ออายุแรงงานต่างด้าว การขึ้นทะเบียนรับเงินชดเชยกรณีว่างงาน การให้บริการจัดหางาน การไปทำงานต่างประเทศ เป็นต้น รวมทั้ง สำรวจข้อมูลความต้องการทำงานความต้องการจ้างงานโดยเฉพาะการทำงานแบบ Parttime โดยมีระยะเวลาจ้างงาน 45 วัน ได้รับค่าจ้างวันละ 300 บาท รับทั่วประเทศ 86 แห่ง จังหวัดใหญ่ 4 คน และจังหวัดเล็ก 2 ถึง 3 คน รวมทั้งสิ้น 300 คน

ภาพจาก js100

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานกรุงเทพมหานครเขตพื้นที่ 1 ถึง 10 สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร 1506 กด 2

ขอบคุณข้อมูล ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมการจัดหางาน

เรียบเรียง dailyliveexpress