ขั้นตอนกู้เงิน ธนาคารออมสิน 50,000 ดอกเบี้ย 175

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆ สำหรับใครที่ไม่ได้รับเงิน 5พันบาท ก็ไม่ต้องเสียใจไป เพราะล่าสุด ทางธนาคารออมสิน เปิดให้บริการสำหรับคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ลงทะเบียนรับเงิน 5,000 จากรัฐบาล ในโครงการ wwwเราไม่ทิ้งกันcom โดยมีชื่อว่า สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจาก (COVID-19) เริ่มลงทะเบียนได้ 15 เมษายน 2563 นี้ ทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ธนาคารออมสิน มีรายละเอียด ดังนี้

คุณสมบัติผู้กู้

1. ผู้มีรายได้ประจำ

– จำเป็นต้องมีบุคคลหรือหลักทรัพย์มาค้ำประกัน

– วงเงินกู้สูงสุด 50,000 บาท

– อัตราดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน (Flat Rate)

– ผ่อนชำระคืนนาน 3 ปี

– อายุ 20 ปีขึ้นไป สัญชาติไทย

– เป็นผู้มีรายได้ประจำ แต่รายได้ลดลง หรือขาดรายได้ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากโควิด 19 และภัยอื่น ๆ

– มีถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอน สามารถติดต่อได้

– เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี

ขั้นตอนการลงทะเบียน

1. เข้าเว็บไซต์ gsb.or.th และกดปุ่มลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือลูกค้า

2. เลือกเงินกู้ 5 หมื่นบาท ดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 0.35 ต่อเดือน ระยะเวลา 36 งวด

3. กรอกข้อมูลส่วนตัว เช่น เลขที่บัตรประชาชน ชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ อาชีพ รายได้ ผลกระทบ และเลขที่บัญชีธนาคารออมสิน

4. สาขาจะติดต่อกลับเมื่อได้รับข้อมูลครบถ้วน

ประกาศธนาคารออมสิน

ขอบคุณ ธนาคารออมสิน , ข่าวไทย