ขึ้นสถานะ นำส่งข้อมูลเพิ่ม เข้าไปกรอกข้อมูลเพิ่มเติมตามนี้

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ใครหลายต่างสงสัย สำหรับสถานใหม่ ล่าสุดวันนี้ เว็บไซต์ www เราไม่ทิ้งกัน com มาตรการที่รัฐบาลช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก CO VIDด้วยการมอบเงินจำนวน 5000 บาท ระยเวลา 3 เดือน

ตั้งแต่เดือนเมษายน ถึง มิถุนายน 2563 รวมเป็นเงิน 15000 บาท โดยโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์

หรือบัญชีธนาคารที่ได้ลงทะเบียนไว้ เราไม่ทิ้งกันได้ เพิ่มเมนูให้ประชาชน สำหรับให้ข้อมูลเพิ่มเติม

เฉพาะผู้มีสถานะนำส่งข้อมูลเท่านั้น

โดยประชาชนเข้าไปที่เว็บไซต์ แล้วเลือกเมนู สำหรับให้ข้อมูลเพิ่มเติม ที่มีแถบสีเขียว

ภาพจากเว็บ เราไม่ทิ้งกัน

ภาพจากเว็บ เราไม่ทิ้งกัน

ภาพจากเว็บ เราไม่ทิ้งกัน

ภาพจากเว็บ เราไม่ทิ้งกัน

ภาพจากเว็บ เราไม่ทิ้งกัน

ภาพจากเว็บ เราไม่ทิ้งกัน

ขอบคุณที่มาจาก : เราไม่ทิ้งกัน