ข่าวดี! เปิดอบรมใบขับขี่ฟรี ทั้งวันเสาร์และอาทิตย์ตลอดปี 2563

เป็นอีกหนึ่งข่าวสารดีๆ สำหรับใครที่ต้องการจะสอบใบขับขี่ในปีนี้ การจะติดต่อราชการทำไมให้ทำในวันทำงาน แล้วจะลางานไปแต่ละทีนี่ก็ลำบากมาก โดยเฉพาะ การสอบใบขับขี่ ซึ่งเป็นอะไรที่ไม่ค่อยอยากจะลางานไปกันเท่าไหร่ แต่ของมันต้องมี ไม่เช่นนั้นก็อาจจะโดยปรับกันได้

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา นายจันทิรา บุรุษพัฒน์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก ได้กล่าวว่า กรมการขนส่งทางบกร่วมกับภาคเอกชน จัดโครงการอบรมเสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ประจำปี 2563 สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยมีใบอนุญาตขับรถในวันเสาร์ อาทิตย์ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัครและอบรม

กรมการขนส่งทางบก จัดอบรมเสริมความรู้มือใหม่หัดขับ เฉพาะผู้ที่ยังไม่เคยมีใบอนุญาตขับรถยนต์ วันเสาร์-อาทิตย์ ปี 2563 รวม 11 รุ่น โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ร่วมสร้างผู้ขับรถหน้าใหม่มีคุณภาพ วินัย และใส่ใจความ ป ล อ ด ภั ย การใช้รถใช้ถนน

ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2533 มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการขับขี่ที่ ป ล อ ด ภั ย ก ฎ ห ม า ย ที่เกี่ยวข้องกับการใช้รถใช้ถนน และสามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง

จัดโครงการอบรมเสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ ประจำปี 2563 เฉพาะผู้ที่ยังไม่เคยมีใบอนุญาตขับรถ ในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัครและอบรม

โดยมีรายละเอียดในการอบรมและรับใบขับขี่รถยนต์ดังต่อไปนี้

วันเสาร์อบรมให้ความรู้ด้าน ก ฎ ห ม า ย จราจรทางบก มารยาทในการขับรถ และเทคนิคการขับรถอย่าง ป ล อ ด ภั ย ในสถานการณ์ต่างๆ ก่อนเข้ารับการทดสอบข้อเขียนระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-exam)

วันอาทิตย์ทดสอบขับรถในสนามสอบมาตรฐานของกรมการขนส่งทางบก

ผู้ผ่านการทดสอบจะได้รับใบอนุญาตขับรถ ภายใต้การควบคุมกำกับดูแลการอบรมทดสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานและระเบียบเดียวกับการขอรับใบอนุญาตขับรถในวันเวลาราชการ

รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับปี 2563 เฉพาะในกรุงเทพมหานคร กำหนดจัดอบรมเสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ ทั้งหมด 11 รุ่น ดังนี้

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2563

วันที่ 21-22 มีนาคม 2563

วันที่ 25-26 เมษายน 2563

วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2563

วันที่ 2O-21 มิถุนายน 2563

วันที่ 18-19 กรกฎาคม 2563

วันที่ 8-9 สิงหาคม 2563

วันที่ 29-3O สิงหาคม 2563

วันที่ 26-27 กันยายน 2563

วันที่ 31 ตุลาคม-1 พฤศจิกายน 2563

วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2563

ทั้งนี้ การขอรับใบอนุญาตขับรถทุกประเภท (ยกเว้นใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศ) ต้องดำเนินการด้วยตนเองทุกขั้นตอน ผู้อื่นไม่สามารถดำเนินการแทนได้ อย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างว่าสามารถขอใบอนุญาตขับรถให้ได้โดยไม่ต้องผ่านการทดสอบใดๆ นอกจากจะได้รับใบอนุญาตขับรถปลอมแล้ว ยังมีความผิดตาม ก ฎ ห ม า ย อาญาฐานใช้เอกสารปลอมด้วย รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวในที่สุด

สำหรับปี 2563 เฉพาะในกรุงเทพมหานคร กำหนดจัดอบรมเสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ ทั้งหมด 11 รุ่น โดยสามารถสมัครล่วงหน้าได้ด้วยตนเองที่ ส่วนใบอนุญาตขับรถ อาคาร 4 ชั้น 2 กรมการขนส่งทางบก จตุจักร สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ O2-271-8888 ต่อ 42O2 3

โดยเตรียมหลักฐาน ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน และใบรับรองแพทย์ฉบับจริงที่มีอายุไม่เกิน 1 เดือน ติดตามกำหนดการอบรมเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก สอบถามเพิ่มเติม โทร. O-2271-8888 ต่อ 42O2-3

อย่างไรก้ตาม ขอบอกเลยว่าถ้าหากใครสนใจจะไปอบรม ก็สามารถติดต่อไปได้เลยนะคะ อยากจะสนับสนุนให้คนไทยทุกคนมีใบขับขี่ไว้ เพื่อความถูกกฏหมาย และเพื่อจะได้รู้กฏจราจรด้วยค่ะ

ขอบคุณข้อมูล springnews