คณะธรรมย ๅตราให้โชค

เป็นอีกหนึ่งข่าวสารดีๆ สำหรับคอเลขทั้งหลาย เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2562 คณะธรรมย าตรา 5 แผ่นดินลุ่มน้ำโขง ซึ่งมีประเทศที่เข้าร่วมคือ ไทย จีน ลาว เมียน ม่า และกัมพูชา ได้เดินทางมาที่เกาคำชะโนด โดยมีพระสงฆ์ทั้ง 5 ประเทศ จำนวน 45 รูป และญาติธรรมได้เดินทางมาด้วย อีกทั้งยังมีรองผู้ว่าราชการอุดรธานีและคณะกรร มการเกาะคำชะโนดคอยมาให้การต้อนรับ

โดยทั้งหมดได้มาเพื่อจุดประสงค์บวงสรวงพ่อปู่ศรีสุทโธ แม่ย่าศรีปทุมมา และศาลปู่แน่น โดยตลอดพิธีมีพ่อจ้ำชัยพฤกษ์ ค้อมครินทร์ และพ่อจ้ำชวการ คำวะสา เป็นผู้นำพิธี

หลังจากที่ทุกคนได้ขอพรเสร็จก็ได้มีการรำถวาย และปลูกต้นศรีมหาโพธิ์ จำนวน 2 ต้น บริเวณหน้าลานบวงสรวงเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต

และคอหวยก็พลาดไม่ได้ เพราะมีการเผยเลขธูปที่ได้