คลังเผย เงิน 5,000 ล็อตสอง แจกวันไหน ใครรออยู่ รีบเช็คเลย

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่กำลังเป็นประเด็นอยู่ในขณะนี้ หลังจากที่ภาครัฐเปิดให้ลงทะเบียนโครงการ เราไม่ทิ้งกัน เพื่อรับเงินเยียวยา 5000 โดยได้มีการทยอยโอนเงินล็อตแรกไปแล้วเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563 จำนวน 1.6 ล้านคน ซึ่งหลายคนที่ ตรวจสอบสิทธิ์แล้ว กลับพบปัญหาว่า สถานะของตนเองนั้น ขึ้นเป็นข้อความว่า

1. หากขึ้นสถานะ “อยู่ระหว่างปรับปรุงสถานะการลงทะเบียนของท่าน” (ไม่สามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้) แปลว่า ท่านได้รับสิทธิ์ เราไม่ทิ้งกัน ให้รอการโอนเงินได้เลย

2. หากขึ้นสถานะ”อยู่ระหว่างการตรวจสอบ แปลว่า ท่านกำลังอยู่ในระหว่างการคัดกรอง ต้องรอสักระยะ

3.หากขึ้นสถานะ” ไม่สามารถทำรายการต่อได้ ลงทะเบียนไม่สำเร็จเนื่องจากข้อมูลบัตรประชาชนไม่ถูกต้อง” แปลว่า ข้อมูลในบัตรประชาชนของท่านไม่ถูกต้อง ขอให้ท่านลงทะเบียนใหม่ โดยตรวจสอบข้อมูลเหล่านี้ไห้ดี และครบถ้วน คือ

– ข้อมูลบัตรประชาชน 13 หลัก ต้องตรวจให้ละเอียดว่าถูกต้อง

– ข้อมูลชื่อ ในช่องที่ให้ใส่ชื่อไม่ต้องมีคำนำหน้านาม เช่น นาย นาง หรือ ยศอื่นๆ ใส่แต่ชื่อ

ข้อมูลนามสกุล ต้องดูว่ามีจุด หรือไม่มีจุด และเว้นวรรคกี่ตัว เช่น บางคน ณ มีจุด บางคนไม่มีจุด มีหรือไม่มี การันต์ต้องดูให้ตรง

– ข้อมูลวันเกิด ต้องเลือกให้ถูกต้องตามบัตรว่า มี วัน มี เดือน หรือไม่ ถ้ามีต้องใส่ให้ครบ ถ้าไม่มี ต้องเลือกให้ถูกว่าไม่มี

– เลขรหัสหลังบัตร สองตัวแรก เป็นตัวอักษรตัวใหญ่ ตัวเล็กไม่ได้ ตัวที่สามเป็นต้นไป เป็นตัวเลขหมด ต้องป้อนให้ตรง และไม่ต้องkey ขีด (-)

– บัตรที่ใช้ต้องเป็นบัตรล่าสุดที่ทำกับกรมการปกครองเท่านั้น เอาบัตรเก่ามาใช้ไม่ได้ เพราะเลขรหัสหลังบัตรจะไม่ตรง

4.หากขึ้นสถานะ ท่านได้รับสิทธิ์ แต่เนื่องจากชื่อบัญชีไม่ตรงกับชื่อและนามสกุลที่ท่านลงทะเบียน โปรดเปลี่ยนแปลงวิธี / ข้อมูลการรับเงิน ต้องเข้าไปเปลี่ยนแปลงวิธีการรับเงิน หลังจากนั้นจะตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องอีกครั้ง หากไม่มีปัญหาอะไร ท่านจะได้รับเงิน เราไม่ทิ้งกัน ในล็อตที่ 2

ส่วนเงินล็อตที่ 2 จะเริ่มโอนตั้งแต่วันที่ 20-22 เมษายน นี้ เป็นต้นไป

ขอบคุณ : ข่าวไทย