คลังเล็งแจกเงินเกษตรกร ครอบครัวละ 15000 โดยไม่ต้องลงทะเบียน

เรียกได้ว่าจากโครงการที่ผ่านมาอย่าง เราไม่ทิ้งกันได้รับการตอบรับจากประชาชนอย่างดีมาก วันที่ 9 เมษายน นายอุตตม สาวนายน รมว คลัง เปิดเผยถึงมาตรการณ์ช่วยเหลือเกษตรกรจากโควิดว่า ในวันที่ 10 เมษายน จะหารือกับผู้บริหารธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธกส เพื่อหาข้อสรุปมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อีกครั้ง ก่อนเสนอให้ ครม เห็นชอบโดยเร็วที่สุด ซึ่งจากการหารือเบื้องต้น ยังมีรายละเอียดต้องกลับไปพิจารณา ยังไม่ได้ข้อสรุป

นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการ ธกส กล่าวว่า การหารือให้เงินช่วยเหลือเกษตรกรกับ รมว คลัง ในวันที่ 9 เมษายน ยังไม่ได้ข้อสรุป เนื่องจากต้องไปทำรายละเอียดเพิ่มเติมในประเด็นที่สำคัญ 3 เรื่อง คือ

1 จะให้ความช่วยเหลือเป็นครัวเรือนและให้จำนวนกี่ครัวเรือน

2 ให้เงินช่วยเหลือครัวเรือนจำนวนเงินเท่าใดต่อครัวเรือน

3 วิธีการจ่ายเงินจะจ่ายกี่ครั้งหรือครั้งเดียว โดยต้องคำนึงถึงงบประมาณจาก พรก กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท ให้อยู่ในส่วนของวงเงินช่วยเหลือเยียวยา 6 แสนล้านบาท ที่ดูแลทั้งด้านการสาธารณสุข อาชีพอิสระและเกษตรกร

นายอภิรมย์ กล่าวว่า ยังมีรายละเอียดต้องไปดูเพิ่มเติมว่ากลุ่มเกษตรกรที่ได้จะต้องไม่ซ้ำซ้อนกับอาชีพอิสระที่ได้รับเงินเยียวยา 5000 บาท ผ่านการลงทะเบียนเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันหรือไม่ เพราะในหลักการกระทรวงการคลัง ไม่ต้องการให้มาตรการช่วยเหลือซ้ำซ้อนกัน เพราะต้องการกระจายการช่วยเหลือไปให้ถึงจำนวนคนมากที่สุด

นายอภิรมย์ กล่าวว่า สำหรับกลุ่มเกษตรกรที่จะรับเงินช่วยเหลือจะครอบคลุมทั้งหมด ทั้งชาวนา ชาวไร่ ชาวสวน ประมง และปศุสัตว์ ที่มีการลงทะเบียนไว้กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประมาณ 9 ล้านครัวเรือน โดยไม่จำเป็นต้องมาลงทะเบียนใหม่ เพราะกระทรวงเกษตรฯขึ้นทะเบียนไว้หมดแล้วกว่า 99 เปอร์เซ็น อาจจะมีส่วนเก็บตกบ้างนิดหน่อยเท่านั้น

วันที่ 10 เมษายน จะสรุปมาตรการได้แน่นอน หากจ่ายครอบครัวละ 15000 บาทเหมือนอาชีพอิสระ 9 ล้านครัวเรือน ก็จะใช้เงินไม่เกิน 1.3 แสนล้านบาท ซึ่งเป็นการใช้เงินจาก พรก กู้เงิน ไม่ได้ใช้เงินของธนาคาร โดยการจ่ายเงินจะจ่ายผ่านบัญชี ธกส ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นลูกค้ามีบัญชีกับธนาคารทั้งหมด เหลือ 4 แสนครัวเรือนที่ไม่มีบัญชี นายอภิรมย์ กล่าว

นายอภิรมย์ กล่าวว่า ในหลักการการช่วยเหลือคงไม่น่าได้เงินมากกว่า 15000 บาทต่อครัวเรือน เพราะเป็นมาตรการช่วยบรรเทาผลกระทบ และเกษตรกรแต่ละผลผลิต เช่น ข้าว มันสำปะหลัง ข้าวโพด ก็มีมาตรการช่วยเหลือโดยเฉพาะอยู่แล้ว เช่นมาตรการประกันรายได้ ซึ่งเงินช่วยเหลือทั้งหมด จะอยู่ในวงเงิน 6 แสนล้านบาท ตามกรอบ พรก กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท ทั้งนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนเชื่อว่าเราจะผ่านไปได้ด้วยกัน

ขอบคุณ khaosod , siamtopic