คลัง เตรียมส่ง SMS ยืนยัน คนผ่านเกณฑ์ 8 เมษายนนี้

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ใครหลายคนกำลังรอคอย สำหรับเงินเยียวยาที่ได้รับจากภาครัฐ ล่าสุดเมื่อวันที่ 3 เมษายน 63 นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้าการเปิดรับลงทะเบียนตามมาตรการเยียวยา 5000 บาท (3 เดือน) ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 มีผู้มาลงทะเบียนแล้ว 23.4 ล้านราย (ณ สิ้นวันที่ 2 เมษายน 2563) โดยการลงทะเบียนในแต่ละวันสรุปได้ ดังนี้ วันที่ 28 มีนาคม 2563 จำนวน 8.5 ล้านราย

วันที่ 29 มี.ค. 2563 จำนวน10.2 ล้านราย

วันที่ 30 มี.ค. 2563 จำนวน 2.3 ล้านราย

วันที่ 31 มี.ค. 2563 จำนวน 1.1 ล้านราย

วันที่ 1 เม.ย. 2563 จำนวน 7.2 แสนราย

และวันที่ 2 เม.ย. 2563 จำนวน 6.6 แสนราย

ทั้งนี้ ในภาพรวมจำนวนผู้มาลงทะเบียนในแต่ละวันมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง และในช่วงเวลากลางคืนมีปริมาณการเข้าใช้งานน้อยดังนั้นตั้งแต่วันที่ 4 เม.ย. 2563

นอกจากนี้ เว็บไซต์ www เราไม่ทิ้งกัน com จะเริ่มปรับเวลาการลงทะเบียนใหม่เพื่อพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น โดยจะเปิดรับลงทะเบียนเฉพาะในช่วงเวลา06.00 ถึง 23.59 น. ของทุกวัน ส่วนผู้ที่ลงทะเบียนผิดพลาดคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง ระบบจะเปิดให้ยกเลิกการลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2563 เช่นเดียวกัน

อย่างไรก็ดี สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ให้ข้อมูลถูกต้องครบถ้วน ผ่านการตรวจสอบและคัดกรองตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว จะมีการทยอยส่ง SMS เพื่อแจ้งผลการลงทะเบียนทั้งผู้ที่ได้รับสิทธิและไม่ได้รับสิทธิตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

โดยผู้ได้รับสิทธิขอให้รอรับเงินโอนเข้าบัญชีหรือพร้อมเพย์ที่ได้ลงทะเบียนไว้ ส่วนผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิสามารถเข้าไปตรวจสอบสาเหตุได้ที่ www.เราไม่ทิ้งกัน.com

ขอบคุณที่มา สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง , ข่าวไทย