จีนพบ คน เ ลื อ ด กรุ๊ป A มีโอกาสติดมากสุด

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่กำลังเป็นประเด็นอยู่ในขณะนี้ สำหรับสถานการณ์ Covid-19 ที่ต้องยอมรับเลยว่าจีนถือเป็นประเทศที่มีงานวิจัยเกี่ยวกับ โค วิ ดเยอะที่สุด เนื่องจากเป็นประเทศแรกที่มีการระ บา ดทำให้มีงานวิจัยและมมตรการที่หลายๆประเทศต้องนำไปศึกาา โดยงานวิ จัยอีกอย่างที่น่าสนใจคือ คน เ ลื อ ด กรุ๊ป A มีโอกาสติ ดโค วิด มากสุด และกรุ๊ป O น้อยสุด

เป็นเพียงภาพประกอบเท่านั้น

เป็นเพียงภาพประกอบเท่านั้น

เป็นเพียงภาพประกอบเท่านั้น

เป็นเพียงภาพประกอบเท่านั้น

เป็นเพียงภาพประกอบเท่านั้น

เป็นเพียงภาพประกอบเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม ถ้าหากว่าไม่ระมัดระวังให้ดี แล้วไปอยู่ในพื้นที่ เ สี่ ย ง ไม่ว่าจะกรุ๊ปไหน ก็มีโอกาสติดได้ทั้งหมดนะคะ โดยเฉพาะคนที่มีเลื อดกรุ๊ ป o ก้มีโอกาสติ ดเชื้ อเหมือนกัน ดังนั้นการล้างมือบ่อยๆก็ยังจำเป็นอยู่ดี