จี น ไฟเขียวเร่งผลิต ฟาวิพิราเวียร์ ได้ผลดีเกินคาด

ถือเป็นสถานการณ์ที่ได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่อง สำหรับ C0VID ที่ล่าสุดสำนักข่าวซินหัว ของทางการจีน รายงานว่า ย าฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir) เป็นย าต้ๅน ไข้หวัดใหญ่ ซึ่งได้รับการอนุมัติให้ใช้งานทางคลินิกในญีปุ่นเมื่อปี 2014 ได้แสดงประสิทธิผลทางการรักษา ได้เป็นอย่างดี ทำให้ทางการตั ดสินใจสั่งดำเนินการผลิตในล็อตใหญ่แล้ว

รายงานระบุว่า มีผู้ป่วยติด จำนวนมากกว่า 80 ราย เข้าร่วมการทดลองทางคลินิกในโรงพย าบาลประชาชนแห่งที่ 3 ในเมืองเสิ่นเจิ้น มณฑลกว่างตงทางตอนใต้ของจีน โดยทีมแพทย์ได้แบ่งผู้ป่วยออกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มที่ได้รับย าฟาวิพิราเวียร์ 35 ราย และผู้ป่วยกลุ่มควบคุมอีก 45 ราย

นาย จาง ซินหมิน ผู้อำนวยการศูนย์การพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติจีน (CNCBD) ในสังกัดกระทรวงวิทย าศาสตร์และเทคโนโลยีกล่าวว่า ผลการทดสอบย าฟาวิพิราเวียนร์เป็นไปด้วยดี อีกทั้งยังไม่มีผลข้างเคียงชัดเจนในการทดลองทางคลีนิก

โดยผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยย าฟาวิพิราเวียร์ มีผลการตรวจหาไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ที่กลายเป็นลบในระยะเวลาสั้นกว่า เมื่อเทียบกับกลุ่มผู้่ป่วยในกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้รับการรักษาด้วยย าฟิราพิราเวียร์

ขณะเดียวกัน การทดลองทางคลีนิกแบบสุ่มในหลายสถาบัน ซึ่งรวมถึง โรงพย าบาลจงหนานของมหาวิทย าลัยอู่ฮั่น ก็แสดงให้เห็นว่า การรักษาผู้ป่วยที่ติด ได้ผลดีอย่างมากเช่นเดียวกัน

ผู้อำนวยการศูนย์การพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติจีน กล่าวว่า ได้มีการแนะนำย าฟาวิพิราเวียร์แก่ทีมบุคลากรทางแพทย์ในจีนแล้ว และจะบรรจุย าตัวนี้เข้าไปในแผนการวินิจฉัย ให้เร็วที่สุด

ด้านสำนักงานบริหารเวชภัณฑ์แห่งชาติจีน (NMPA) ได้อนุมัติให้ดำเนินการผลิตย าฟาวิพิราเวียนร์ในปริมาณมากแล้ว

นอกจากการเดินหน้าผลิตย าฟาวิพิราเวียร์แล้ว จีนยังได้ผลักดันการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนวัตกรรมบางส่วน เช่น การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิด (สเต็มเซลล์) ตับเทียม และการขจัดสๅรพิ ษในเลือ ดหรือการฟอกเลือ ดเพื่อรักษาผู้ป่วย ที่มีการรุนแรง

ทั้งนี้ก็อย่าลืมสวมหน้ากากทุกครั้งที่ไปในพื้นที่คนแออัดและอย่าลืมล้างมือบ่อยๆ เพื่อความสบายใจของคัวเองและคนรอบข้างนะคะ

ที่มา Xinhua