พระจริยวัตรงดงาม พระราชินี ทรงลดพระองค์ประทับกับพื้น รับกราบ เจ้าสัวธนินท์

อีกหนึ่งเรื่องราวที่ พสกนิกร ปลื้มปิติอย่างมาก โดยวานนี้ (14 ต.ค.) เมื่อเวลา 17.43 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปทรงเปิดอาคารศูนย์รวมนมโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา โดยมีนายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) เฝ้าฯ รับเสด็จ ในการนี้ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี ทรงลดองค์ประทับกับพื้น รับกราบนายธนินท์ เจียรวนนท์ สร้างความประทับใจให้กับพสกนิกรที่ได้เห็นพระจริยวัตรอันงดงามของพระองค์เป็นอย่างมาก

เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี เสด็จเข้าสู่พลับพลาพิธีประทับพระราชอาสน์ นายธนินท์ เจียรวนนท์ กราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์รวมนมสวนจิตรลดา พร้อมทั้งกราบบังคมทูลเชิญเสด็จฯ ทอดพระเนตรนิทรรศการและวีดิทัศน์เกี่ยวกับกระบวนการผลิตของศูนย์รวมนม สวนจิตรลดา โดย นายธนินท์ เจียรวนนท์ เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายหนังสือโครงการศูนย์รวมนมสวนจิตรลดา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทอดพระเนตรนิทรรศการและวีดิทัศน์เกี่ยวกับกระบวนการผลิตของศูนย์รวมนม สวนจิตรลดา ถวายการบรรยายโดยนางสาวรสริน สมิตะพินทุ ประจำสำนักพระราชวังพิเศษผู้แทนจากโครงการส่วนพระองค์ฯ นายวสิษฐ์ มโนงาม ผู้จัดการฝ่ายโครงการผู้แทนจากบริษัทซีพี-เมจิ จำกัด และคณะ

ต่อมาเสด็จออกจากบริเวณนิทรรศการไปยังบริเวณด้านหน้าอาคารศูนย์รวมนมสวนจิตรลดา เสด็จขึ้นแท่นพิธีทรงพระสุหร่ายฉีดและทรงเจิมแผ่นจารึกป้ายชื่ออาคารศูนย์รวมนมสวนจิตรลดา จากนั้นเสด็จขึ้นชานหน้าอาคารศูนย์รวมนมสวนจิตรลดาทอดพระเนตรอุปกรณ์การผลิตนมพาสเจอร์ไรส์ สมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินกลับ

ขอบคุณภาพจาก ไทยโพสต์