พระสังฆราชฯ ประทานเงิน 2 ล้าน ซื้อหน้ากากอนามัยแจกพระสงฆ์

ยังคงเป็นสถานการณ์ที่ได้รับการติดตามอย่างต่อเนื่อง จากกรณี สถานการณ์ระบาดของไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 เมื่อวันที่ 3 มี.ค.2563 ทำเนียบรัฐบาล นายเทวัญ ลิปตพัลลภ เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงมาตราการป้องกันแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ทำเนียบรัฐบาลว่า เป็นเรื่องที่ดีแล้วเราก็ควรจะทำทุกวันพอได้ประโยชน์และทำให้ทุกคนมั่นใจเกิดความปลอดภัย และในวันนี้จะแจ้งในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้ประทานเงินมา 2 ล้านบาท เพื่อต้องการให้นำไปซื้อหน้ากากอนามัยซึ่งอยู่ระหว่างการประสานงานเพื่อนำไปแจกจ่ายให้พระสงฆ์ในวัดทั่วประเทศ โดยเน้นวัดที่มีนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก และรวมถึงนักท่องเที่ยว

สำหรับมาตรการ การดูแลพระสงฆ์ในวัดนั้น เราจะเน้นดูแลวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีประชาชนเข้าออก เป็นจำนวนมาก โดยการทำความสะอาดทุกวัน และหากวัดไหนมีงบประมาณในการฉีดพ่นยาได้ก็จะเป็นเรื่องดี เพราะวัดก็ถือว่าเป็นแหล่งชุมชนเช่นเดียวกัน เพราะบางครั้งเรามองข้าม คนที่เข้าไปในวัดอาจจะสัมผัสราวประตู

ทั้งนี้เราไม่มีมาตรการในการห้ามและสนับสนุน ให้มาท่องเที่ยววัดอยู่แล้ว โดยเฉพาะการเผยแพร่พระพุทธศาสนา เพราะช่วงนี้ก็มีคนไทยเป็นจำนวนมากที่อยากจะเข้าไปทำบุญรวมถึงส่งกำลังใจให้กับผู้ป่วยทุกคน

ขอบคุณ คมชัดลึก