ฟ้าทะลาย โ ຈ ร รักษา โควิด – 19 (มีคลิป)

เป็นอีกหนึ่งข่าวดีสำหรับสถานการณ์ตอนนี้ ที่เรียกได้ว่า เป็นความหวังของประเทศจริงๆ ล่าสุดผู้สื่อข่าาวรายงานว่า นายแพทย์ สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข บอกถึงการทดลองครั้งนี้ ว่า เป็นความร่วมมือระหว่าง กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ องค์การเภสัชกรรม เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการนำ “ฟ้า ท ะ ลๅย โ ຈ ร ”

ซึ่งเป็นยาสมุนไพรที่มีฤทธิ์ในการเพิ่มภูมิคุ้มกัน โ ຣ ค ต้านการ อั ก เ ส บ และต้าน ไ ว รั ສ โดยเฉพาะ ไ ว รั ສ ในกลุ่ม โ ຣ ค ทางเดินหายใจ มาทดลองว่าจะสามารถต้าน ไ ว รั ສ โคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ โ ຣ ค ติด เ ชื้ อ ไ ว รั ສ โคโรน่า 2019 หรือ โควิด-19 (COVID-19) ได้หรือไม่

โดยยาสมุนไพร ฟ้า ท ะ ล ๅ ย โ ຈ ร เป็นยาสามัญประจำบ้านใช้ในทั่วไป เนื่องจากว่าเราเห็นประโยชน์ และพบว่าจากการวิจัยในอดีตพบว่าโครงสร้างโมเลกุลยาสามารถจับเชื้อโคโรนา ไ ว รั ສ ได้ ที่สำคัญ ฟ้า ท ะ ล ๅ ย  โ ຈ ร มีสาร “แอนโดรกราโฟไลด์” สารตัวนี้ถ้าสกัดมาเป็นสารเดี่ยวได้ จะช่วยป้องกันไม่ให้เชื้อเข้าเซลล์ ป้องกันการแบ่งตัวของ ไ ว รั ສ ได้

การทดลองดังกล่าวจะใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นคนไทยสุขภาพดี 10 คน รับประทานยาฟ้าทะลาย โ ຈ ร อยู่ในโรงพยาบาล 5 วัน จากนั้นจะเอาซีรัม หรือตัวอย่างเลือด ไปใส่เชื้อ ไ ว รั ສ โคโรน่าเพื่อดูว่าได้ผลได้หรือไม่ ซึ่งการทดลองจะใช้เวลาประมาณ 1 เดือน

ถ้าผลการวิจัยออกมาจะสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องคนไทย และมีการนำยาตัวนี้มาใช้ร่วมกับการรักษาอื่นๆ ในแผนปัจจุบัน เชื่อมั่นว่าจะให้การรักษา โควิด-19 ได้ผลดี แต่หากผลการวิจัยไม่สามารถยับยั้งเชื้อ โควิด 19 ได้กรมการแพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือก จะใช้ในการส่งเสริมสุขภาพและศึกษาวิจัยสมุนไพรตัวอื่นเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป

ชมคลิป..

อย่างไรก็ตาม ฟ้าทะลาย โ ຈ ร เป็นยาสมุนไพรที่มีฤทธิ์เย็น ประชาชนทั่วไปสามารถซื้อทานเองได้ แต่หากรับทานติดกันนานเกินสองวัน อาจส่งผลกระทบต่อร่างกายได้ จึงต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์

ขอบคุณข้อมูลจาก komchadluek