มหาดไทย ออกหนังสือถึง ทุกจังหวัด

เป็นอีกหนึ่งเืร่องราวที่กำลังเป็นประเด็นอยู่ในขณะนี้ สำหรับสถานการณ์ covid-19 ที่ล่าสุดประเทศไทยเริ่มมีมาตราการต่างๆออกมาเพื่อควบคุมแล้ว ล่าสุดเมื่อวันที่ 15 มีนาคม นาย ฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ลงนามในหนังสือด่วนที่สุด ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการภาคเอกชน หลีกเลี่ยงหรือเลื่อนจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของประชาชนจำนวนมาก ป้องกัน CO VID โดยไม่จำเป็น เช่น คอนเสิร์ต กีฬา เป็นต้น และขอให้ทุกจังหวัดพิจารณาจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดตามความเหมาะสมและบริบทของพื้นที่

ออกเอกสารถึงทุกจังหวัด ด่วนที่สุด

งดทุกกิจกรรม

ภาพประกอบข่าวเท่านั้น

ขอบอกเลยว่า สำหรับในช่วงที่อยากจะแนะนำให้ทุกท่านอย่าเพิ่งออกไปไหนกันข้างนอกบ่อยๆนะคะ เพราะถ้าหากอยู่ในกลุ่มคนเยอะๆ จะมีโอกาสติดได้ขอความร่วมมือประชาชนทุกคนไม่ไปสถานที่ๆมีคนเยอะๆ เพื่อเป็นการป้องกันตัวเอง ไม่จำเป็นก็พักผ่อนอยู่บ้านในวันหยุด

ขอบคุณ thestandard , ข่าวไทย