สุดยอด เจอพายุ น้ำท่วมแต่ไม่มีขยะลอยมากับน้ำ

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆ ที่น่าชื่นชมเป็นอย่างมาก เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม ทางเพจกลุ่มคนไทยขอทวงคืนทางเท้า ได้มีการโพสต์ภาพที่ได้รับความนิยมจาก ทวิตเตอร์ เป็นอย่างมากพร้อมกับระบุว่า…

ภาพประกอบโพสต์โดยเพจกลุ่มคนไทยขอทวงคืนทางเท้า

ภาพนี้ถูกแชร์บนทวิตเตอร์เยอะมาก ที่ถ่ายภาพความสะอาด​ของน้ำที่กำลังท่วมถนนในชุมชนแห่งหนึ่งในญี่ปุ่น จนกลายเป็นคำถามว่า ทำไมน้ำท่วมในญี่ปุ่นถึงได้สะอาดขนาดนี้?

ขออธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นในโพสต์นี้ จากการรวบรวมข้อมูลจากสื่อต่างๆ และการให้ข้อมูลของคนไทยในญี่ปุ่นบนทวิตเตอร์ซึ่งก็ได้ความว่า ก่อนหน้าที่พายุไต้ฝุ่น

ฮาบีกิสจะพัดขึ้นฝั่งบนหมู่เกาะญี่ปุ่นราว 3 – 4 วันนั้น ทางการของญี่ปุ่นได้มีการออกประกาศผ่านสื่อต่างๆ ทั้งโทรทัศน์ สื่อออนไลน์ และการส่งข้อความสั้นผ่าน​

โทรศัพท์มือถือ(SMS)​ เพื่อขอให้ประชาชนในพื้นที่ที่พายุจะเคลื่อนผ่านเตรียมความพร้อมรับมือกับพายุ ซึ่งรวมไปถึงทำการเก็บขยะ และสิ่งปฏิกูลภายในบ้าน

เรือนของตัวเอง โดยให้ประชาชนทุกคนทำการแยกขยะ และมัดใส่ถุงขยะให้เรียบร้อย และนำขึ้นไว้บนที่สูงเหนือน้ำ รวมทั้งสิ่งของต่างๆ ที่อยู่ในพื้นที่น้ำจะท่วม

ถึงต้องเอาเก็บขึ้นไปบนที่สูงด้วย แม้แต่กระถางต้นไม้หน้าบ้านก็ไม่เว้น พร้อมกับปิดประตู หน้าต่างให้มิดชิด ทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันไม่ให้ขยะลอยไปกับกระแสน้ำ

รวมถึงทรัพย์สินต่างๆ จะได้อยู่แต่ภายในบ้านเรือนไม่ลอยหายไปไหนอีกด้วย

ในส่วนเจ้าหน้าที่รัฐในเขตเทศบาลต่างๆ ในจังหวัดที่รับอิทธิพลจากพายุ ก็เข้าปฏิบัติหน้าที่ทำการลอกท่อและทำความสะอาดท่อระบายน้ำ พร้อมกับพร่องออก

จากท่อระบายน้ำและลำรางสาธารณะ​ให้หมด เพื่อให้ไม่มีสิ่งอุดตันเมื่อต้องรับน้ำเข้ามาใหม่จากฝนที่พายุไต้ฝุ่น​ฮาบีกิสหอบมาด้วย และทำให้การไหลของน้ำ

สะดวกขึ้นนั่นเอง

ภาพประกอบโพสต์โดยเพจกลุ่มคนไทยขอทวงคืนทางเท้า

แต่น้ำท่วมที่ใสๆ แบบในภาพนี้จะเห็นได้ในเขตตัวเมืองเท่านั้น เพราะถ้าหากเป็นพื้นที่ชุมชนบริเวณใกล้กับเชิงเขา หรือใกล้กับบริเวณที่มีดินโคลน น้ำก็จะมีสี

แดงขุ่น แต่ก็จะไม่มีขยะลอยมากับกระแสน้ำ นอกจากเศษกิ่งไม้ตามธรรมชาติ เพราะประชาชนทุกๆ ที่ต่างได้รับคำสั่งเดียวกันเพื่อปฏิบัติตามนั่นเอง

นี่ถือเป็นการร่วมมือของประชาชนในพื้นที่ป ร ะ ส บ เ ห ตุ ว า ต ภั ย ในการที่จะรับมือกับ ภั ย พิ บั ติ ท า ง ธ ร ร ม ช า ติ โดยที่ประชาชนชาวญี่ปุ่นทุกคนกระตือรือร้นที่จะมีส่วน ร่วมในการรับมือกับภัยพิบัตินี้ โดยไม่ปล่อยให้เป็นภ า ร ะ ของเจ้าหน้าที่รัฐโดยตรงเพียงฝ่ายเดียว เพราะในสถานการณ์เช่นนี้เจ้าหน้าที่รัฐในทุกๆ ภาคส่วนต่าง

ต้องรับมือกับสถานการณ์อย่างหนักตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้สามารถผ่านพ้นวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน

การที่ชาวญี่ปุ่นเจอภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ มาอย่างต่อเนื่องหลายพันปี ทำให้คนญี่ปุ่นมีคำๆ นึง ที่เอาไว้พูดกันในช่วงเวลาที่จะต้องเจอเหตุการณ์ ร้ ๅ ย ๆ ว่า

“ทุกคนต้องสามัคคีกัน เพราะความสามัคคีจะทำให้ประเทศชาติของพวกเราอยู่รอด”

โพสต์ดังกล่าวโดยเพจกลุ่มคนไทยขอทวงคืนทางเท้า

นี่คือสิ่งที่อยากแบ่งปันให้ทราบถึงความสุดยอดของคนประเทศนี้ ที่ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์อะไรก็ตาม การปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัดยังคงอยู่ในความคิดเสมอ

ทั้งนี้โพสต์ดังกล่าวมีผู้ให้ความสนใจกันอย่างมากมายในทั้งทวิตเตอร์และเฟสบุ๊ค มีการแชร์กว่า5หมื่นครั้ง พร้อมกันนี้มีผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นมากมาย

ความคิดเห็นบางส่วน

ภาพความคิดเห็นบางส่วน

ภาพความคิดเห็นบางส่วน

ภาพความคิดเห็นบางส่วน

ขอบขอบคุณ เพจกลุ่มคนไทยขอทวงคืนทางเท้า