อ เจษฎ์ เผยผลวิจัยล่าสุด

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่กำลังเป็นประเด็นให้พูดถึงกับอยู่ทุกวัน สำหรับสถานการณ์ โควิด-19 ล่าสุดเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 ที่เพจ อ๋อ มันเป็นอย่างนี้นี่เอง by อาจารย์เจษฎ์ ได้มีการโพสต์รูปภาพระบุข้อความว่า

มีงานวิจัยล่าสุด เกี่ยวกับการทำนายพื้นที่ที่จะเกิดการ แ พ ร่ กระจาย ของcovid -19 สายพันธุ์ใหม่ 2019 ตามลักษณะอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ของแต่ละพื้นที่ครับ ขอบพระคุณ ผศ ดร ณัฐพจน์ วาฤทธิ์ Natapot Warrit ที่กรุณาแปลมาให้ครับ 1 Sajadi และคณะ จาก Global V i r u s Network และ University of Mayland สหรัฐอเมริกา ทำงานวิจัยเรื่อง Temperature and Latitude Analysis to Predict Potential Spread and Seasonality for COVID-19

2 คณะผู้วิจัยระบุในบทคัดย่อว่า ติดต่อหลายชนิด รวมทั้ง SARS-CoV-2 ที่ทำให้เกิด COVID-19 มีรูปแบบในการระบาดที่แปรเปลี่ยนตามฤดูกาล 3 จนถึงปัจจุบันการแพร่กระจายใหญ่เกิดขึ้นในเมืองที่ตั้งอยู่ในเขตเส้นละติจูดระหว่าง 30-50 องศาเหนือ ซึ่งมีลักษณะอากาศที่ใกล้เคียงกันของอุณหภูมิในช่วง 5-11 C และความชื้นสัมพัทธ์ที่ 47-79% / 4 ในขณะที่เมืองใหญ่อื่นๆ ที่ติดกับประเทศจีน หรือประเทศที่ติดกับเมืองที่มีกาแพร่กระจายใหญ่ และมีการเดินทางระหว่างกัน กลับมีอัตราการแพร่กระจายที่น้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ / 5 ผู้วิจัยจึงได้ทำการสร้างแบบจำลองพื้นที่ ที่มีความต่อการเกิดการแพร่กระจายขนาดใหญ่

โดยใช้ข้อมูลแบบจำลองทางอากาศในการทำนาย และระบุพื้นที่ที่ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าจะมีสูงต่อการเกิดการกระจายครั้งใหญ่ / 6 ภาพประกอบภาพบน คือภาพแผนที่ในการแพร่กระจายปัจจุบัน สังเกตในวงกลมพื้นที่การแพร่กระจาย เทียบกับระดับสีที่บอกถึงอุณหภูมิของแต่ละพื้นที่

ภาพประกอบภาพล่าง เป็นภาพการทำนาย ว่าแถบสีเขียวคือบริเวณที่อาจจะเกิดการระบาดทั้งใหญ่ขึ้นในเดือนมีนาคมและเมษายน ถ้ามีแพร่เข้าไปถึงบริเวณนั้น

ปล ความเห็นส่วนตัวของผมก็คือ ไทยเรา ค่อนข้างโชคดีที่อยู่ในพื้นที่ ที่ไม่ได้มีอุณหภูมิเหมาะสมกับการแพร่กระจายครั้งใหญ่ (ช่วง 5-11 องศาเซลเซียส ตามที่งานวิจัยนี้สรุป / หรือที่จุดพีคสุดที่ประมาณ 8.72 องศาเซลเซียสตามที่งานวิจัยของจีนเคยเสนอไว้) แต่ก็ไม่ควรประมาทในการรับมือ โดยเฉพาะจากกรณีของการนำจากต่างชาติ เข้ามาในประเทศ

ขอบคุณ อ๋อ มันเป็นอย่างนี้นี่เอง by อาจารย์เจษฎ์ , ข่าวไทย