เปิดภาพ ปฏิทินเดือนตุลาคม

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆ ของปวงชนชาวไทยทั้งหลาย ทราบกันดีอยู่แล้วว่า ในเดือนนี่เป็นเดือนที่คนไทยทุกคนทั้งประเทศนั้นลำลึกถึงเป็นอย่างดี

เป็นเดือนที่คนไทยนั้นไม่อeๅกให้มาถึง ครั้งใหญ่ของประชาชนชาวไทย

ภาพในอดีต

ภาพเหตุการณ์

วันที่พระบาทพระจุลจอมเกล้าเจ้า ที่ ๕ เสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๕๓ ต่อมาในรัชสมัยของพระบาทพระมงกุฎเกล้าเจ้า ที่ ๖ ได้ประกาศให้วันที่ ๒๓ ตุลาคม

ปฏิทินเดือนตุลาคม

เมื่อปี 2016

นับเป็นเดือนแห่งของสองพระองค์ผู้ยิ่งใหญ่ อันเป็นที่เคารพรักสูงสุดของชาวไทยทุกคน เชื่อว่า คงเป็นเพราะสวรรค์เตรียมกำหนดการบางอย่างเอาไว้แล้ว เพื่อรับเทวดากลับสู่สรวง

เป็นอีกเรื่องราวดีๆ