เปิดรายละเอียด รั ฐ ใจดี แจกเงินประชาชน 3 กลุ่ม

เป็นอีกหนึ่งข่าวดีสำหรับใครที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่กับตัว ล่าสุดเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 นายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจ ที่มีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ว่า ครม เห็นมาตรการและและดูแลผลกระทบcd ชุดที่ 1 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ เพื่อช่วยทั้งผู้ประกอบการและประชาชน โดยจะเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เห็นชอบในวันที่ 10 มี ค 2563

สำหรับมาตรการจะมี 2 ด้าน คือ มาตรการด้านการเงิน และมาตรการด้านภาษี โดยมาตรการด้านการเงิน จะมี 4 เรื่อง ประกอบด้วย 1 สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ซอฟท์โลน โดยธนาคารออมสินจะปล่อยกู้ให้กับสถาบันการเงินอื่น ๆ ในอัตราดอกเบี้ย 0.01 เปอร์เซ็นต์ เพื่อให้สถาบันการเงินต่าง ๆ ไปปล่อยกู้ให้กับผู้ประกอบการในอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 2 เปอร์เซ็นต์

2 การปรับโครงสร้าง ห นี้ โดยให้สถาบันการเงินพักชำระเงินต้น ขยายระยะเวลาการผ่อนชำระ 3 การปรับโครงสร้าง ห นี้ สำหรับลูก ห นี้ ที่ยังไม่เป็น ห นี้ เ สี ย เอ็นพีแอล และเป็นเอ็นพีแอล โดยจะให้มีการยืดเวลาชำระ ห นี้  ลดอัตราดอกเบี้ย ขยายเวลาการกู้เงินให้เป็นระยะเวลายาวมากขึ้น รวมถึงลดค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมาตรการนี้จะครอบคลุมทั้งลูก ห นี้ รายใหญ่ ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี และสินเชื่อบุคคล สินเชื่อบัตรเครดิต ให้ผ่อนขั้นต่ำน้อยกว่า 10 เปอร์เซนต์

4 มาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำของสำนักงานประกันสังคม จะให้นายจ้างและลูกจ้างกู้ได้ เพื่อบรรเทาภาระและเป็นเงินทุนเวียน โดยหลังจากนี้สำนักงานประกันสังคมจะกลับไปพิจารณาหลักการดำเนินงาน

เป็นเพียงภาพประกอบเท่านั้น

สำหรับมาตรการด้านภาษี ประกอบด้วย 4 เรื่อง ได้แก่ 1 มาตรการลดอัตราภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้กับผู้ประกอบการเป็นการชั่วคราว เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการ 2 ให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่กู้เงินซอฟท์โลน และผู้ประกอบการที่ทำบัญชีเดียว ให้สามารถนำภาระดอกเบี้ยเงินกู้ดังกล่าวมาคำนวณเป็นรายจ่ายหักลดหย่อนภาษีได้

เป็นเพียงภาพประกอบเท่านั้น

3 ให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่จ้างงานลูกจ้างต่อโดยไม่ให้ตกงาน ให้นำรายจ่ายมาหักลดหย่อนภาษีได้ 3 เท่า ในช่วง 1 เม ย ถึง 31 ก ค 2563 และมาตราการที่ 4 ให้กระทรวงการคลังเร่งคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้กับผู้ประกอบการภายในประเทศให้เร็วขึ้น ไม่เกิน 15 วัน สำหรับผู้ประกอบการที่ยื่นแบบผ่านระบบอินเตอร์เน็ต และไม่เกิน 45 วันสำหรับผู้ประกอบการที่ยื่นแบบปกติ

นอกจากนี้ ยังมีมาตรการอื่นๆ อีก ประกอบด้วย 1 ให้กระทรวงการคลังพิจารณาลดค่าธรรมเนียมและผลตอบแทนให้กับภาคเอกชนที่เช่าพื้นที่ราชพัสดุ 2 บรรเทาภาระค่าน้ำค่าไฟ โดยเรื่องนี้กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างพิจารณารายละเอียด 3 ลดเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมทั้งในส่วนของนายจ้างและลูกจ้าง

4 เร่งการใช้จ่ายงบประมาณปี 2563 ให้รวดเร็วขึ้น และ 5 มาตรการช่วยเหลือตลาดทุน โดยการขยายวงเงินการซื อหน่วยลงทุนกองทุนกองทุนรวมเพื่อการออม SSF วงเงินพิเศษ จากเดิมอยู่ที่ 2 แสนบาท โดยวงเงินใหม่จะต้องซื้อภายใน มิ ย 2563 และต้องซื้อกองทุน SSF ที่ลงทุนในหุ้นไม่ต่ำกว่า 65 เปอร์เซ็นต์

นายอุตตม กล่าวอีกว่า จะมีมาตรการดูแลประชาชน โดยจะมีการแจกเงินให้กับผู้มีรายได้น้อย เกษตรกร และอาชีพอิสระ จำนวน 2 พันบาทต่อราย โดยจะทยอยจ่ายเดือนละ 1 พันบาท เริ่มตั้งแต่เดือน เม ย และ พ ค นี้ ผ่านระบบพร้อมเพย์ โดยประชาชนที่ได้รับเงินจะได้สามารถกดเงินสดไปใช้จ่าย ซึ่งขณะนี้ต้องไปทำเกณฑ์พิจารณาผู้ได้รับสิทธิ์

ด้าน นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลจำเป็นต้องเร่งออกมาตรการดูแลเศรษฐกิจทุกด้าน เนื่องจากการแพร่ของ CD 19 ทวีความรุนแรงทั่วโลก ไม่ใช่แค่ในประเทศไทยเท่านั้น แม้จะยังไม่เลวร้ายถึงขึ้นสูงสุด แต่ผลกระทบในขณะนี้ได้ขยายวงกว้างมากขึ้นจากภาคการท่องเที่ยวของไทย ไปยังภาคอุตสาหกรรมอื่น ๆ ทั้งภาคการผลิต และบริการ

ดังนั้นกระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย และภาคเอกชนได้ร่วมมือกันอย่างมุ่งมั่น ที่จะออกมาตราการชุดที่ 1 มาดูแลเศรษฐกิจ ออกแล้วไม่ได้จบเลย แต่จะการประเมิน หากมีความจำเป็นก็จะมีมาตรการเพิ่มเติมออกมาต่อเนื่อง

การใช้เงินจะมีการระวัง ครอบคลุมในทุกภาคส่วน ทั้งผู้ประกอบการ ลูกจ้าง และประชาชนทั่วไป มาตรการที่ออกมานี้เป็นเพียงมาตรการชั่วคราวที่จะดำเนินการในช่วง 2 เดือนนี้เท่านั้น นายสมคิด กล่าว

อย่างไรก็ตาม สำหรับในช่วงนี้ ถ้าหากใครที่ถือบัตร ก้็เตรียมรอรับเงินได้เลย สำหรับในช่วงนี้กำลังมีสถานการณ์โรคเกิดขึ้น ขอให้ทุกท่านคอยระวังเองให้ดีๆนะคะ

ขอบคุณที่มาจาก : ข่าวสด , ข่าวไทย