เผย 6 กลุ่ม มากถึง 58 ล้านราย อดได้เงิน 30000

เป็นอีกหนึ่งข่าวสารดีๆ สำหรับใครที่ไม่ทราบว่าตนนั้นจะได้รับเงินเยียวยาจาภาครัฐหรือไม่ ล่าสุดเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 สำนักข่าวดังอย่าง ข่าวสด ได้เปิดเผยถึงกรณีรับเงิน 5000 ระบุว่า นายลวรณ แสงสนิท ผอ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดเผยว่า ประเมินจะมีผู้ได้รับสิทธิ์ 5000 บาท เป็นเวลา 6 เดือน ไม่เกิน 8 ล้านคน จากจำนวนผู้มาลงทะเบียนทั้งหมดล่าสุดที่ 24.5 ล้านคน

ทำให้คนที่มาลงทะเบียนทั้งหมด จะมีคนไม่ได้รับเงินมากกว่าคนที่ได้รับเงิน โดยวันที่ 8 ถึง 10 เม.ย. ระบบจะเริ่มส่งเอสเอ็มเอสให้ผู้ได้รับเงินประมาณ 1.6 ล้านคน ซึ่งเอสเอ็มเอสเข้าวันไหนก็จะได้เงินวันนั้นเลย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอาชีพรับจ้างกับค้าขาย และ 4 อาชีพหลักคือ แท็กซี่ มอเตอร์ไซค์ ผู้ค้าสลากฯ และมัคคุเทศก์

สาเหตุที่กระทรวงการคลังมั่นใจว่าจะมีผู้ที่ควรได้รับเงิน 5000 บาท ไม่เกิน 8 ล้านรายคือ พิจารณาจากกลุ่มอาชีพอิสระ รับจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว กิจการส่วนตัว ค้าขาย 3 ล้านราย และอาชีพอิสระที่อยู่ในระบบประกันสังคมมาตรา 39 ถึง 40 อีก 5 ล้านราย ที่อยู่ในข่ายจะได้รับเงินเท่านั้น จึงเป็นไปไม่ได้ที่ประชากรทั้งประเทศกว่า 66 ล้านคน จะมีผู้ได้รับผลกระทบกว่า 24.5 ล้านคนตามข้อมูลที่ได้ลงทะเบียนไว้

โดยกลุ่มที่จะไม่เข้าเกณฑ์รับเงินช่วยเหลือแน่นอนกว่า 58 ล้านราย ซึ่งถ้ากลุ่มนี้มาลงทะเบียน จะถูกตัดสิทธิ์ทั้งหมด คือ

1 กลุ่มอายุต่ำกว่า 15 ปี 11 ล้านราย

2 กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไปที่ไม่อยู่ในระบบแรงงานอีก 11 ล้านราย

3 เกษตรกร 17 ล้านราย

4 พนักงานรายได้ประจำในระบบประกันสังคม มาตรา 33 อีก 11 ล้านราย

5 กลุ่มอื่นๆ เช่น ข้าราชการ 2 ล้านราย

6 กำลังแรงงานที่ว่างงาน เรียนหนังสือ 6 ล้านราย

ขอบคุณ : ข่าวไทย