เราไม่ทิ้งกัน อาชีพที่ต้อง นำส่งข้อมูลเพิ่ม

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ใครหลายคนต่างสงสัย จากกรณีที่ทางภาครัฐมีมาตรการออกมาช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่กระจายของ CO VID ให้ให้เกิดปัญหาคนตกงาน รายได้น้อย เพิ่มมากขึ้น จึงมีมาตรการช่วยเหลือโดยการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www เราไม่ทิ้งกัน com สำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์จะไดด้รับเงิน 5000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ซึ่งเริ่มมีทยอยโอนเงินเข้าบัญชีแล้วสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์ในวันที่ 8 ถึง 10 เมษายน 2563 และจะเริ่มโอนอีกทีในวันที่ 13 ถึง 14 เมษายน 2563 ต่อไป

เราไม่ทิ้งกัน

สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับการโอนเงินบัญชีรอบแรก 5000 บาท ซึ่งอยู่ในสถานะ อยู่ระหว่างการตรวจสอบนี้ ให้รอผลการตรวจสอบว่าจะผ่านเกณฑ์หรือไม่

สถานะ อยู่ระหว่างการตรวจสอบ

สถานะ อยู่ระหว่างการปรับปรุงสถานะการลงทะเบียน ให้รอโอนเงินเข้าบัญชี

และบางคนในตอนนี้ อาจจะถูกปรับสถานะเป็น ขอข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งผู้ที่ลงอาชีพว่าค้าขาย อาจต้องส่งข้อมูลเพิ่ม จะมีข้อความหรือ SMS ให้ใส่ข้อมูลเพิ่ม www เราไม่ทิ้งกัน com เป็นการสอบถามถึงเรื่องการค้าขายของท่าน ซึ่งพบว่าในตอนนี้ มีทั้งคนที่ได้และคนที่ไม่ได้

สถานะ นำส่งข้อมูลเพิ่ม

สำหรับผู้สถานะเปลี่ยนเป็น นำส่งข้อมูลเพิ่ม ให้เข้าไปเพิ่มข้อมูลที่ www เราไม่ทิ้งกัน com ภายใน 10 วันทำการค่ะ

ขอบคุณ : ข่าวไทย