เห็นชอบแล้ว เรื่องการใช้ไฟ ทุกคนดีใจมาก

เป็นอีกหนึ่งข่าวสารดีๆ สำหรับในช่วงนี้ทุกคนต่างหยุดอยู่บ้าน ทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นจากปกติ แต่ตอนนี้ได้ช่วยเหลือพี่น้องหลายๆคนโดยการคืนค่ามิเตอร์แล้ว ทางรัฐท่านยังให้ใช้ไฟฟ้าฟรีอีกด้วยซึ่งผ่านอนุมัติช่วยบ่ายที่ผ่านมา

ทั้งนี้ทางรัฐได้ช่วยเหลือให้ทุกคนในช่วยเวลาและสถานการณ์ยังคงเป็นเช่นนี้ ทุกอย่างปิดแต่ทุกคนต้องอยู่ได้นั้นเอง วันที่ 7 เม.ย.เห็นชอบค่าไฟฟ้าฟรีกับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ติดตั้งมิเตอร์ไม่เกิน 5 แอมป์

และยังใจดีรขยายระยะเวลาการชำระค่าไฟฟ้าให้ผู้ใช้ไฟฟ้ามิเตอร์ไม่เกิน 5 แอมป์ เป็นระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือนของแต่ละรอบบิล ตั้งแต่เดือนเม.ย.-มิ.ย.2563โดยไม่มีเบี้ยปรับใดๆเพื่อช่วยเหลือทุกคนนั้นเอง

ซึ่งตอนนี้คนทำงานที่บ้านเพิ่มขึ้นเลยทำให้มีการใช้ไฟมาขึ้นโดยเฉพาะผู้ใช้ไฟฟ้าที่เดิมเคยได้รับสิทธิค่าไฟฟ้าฟรี จำนวน 50 หน่วยไม่ต้องชำระค่าไฟฟ้า จะไม่ได้รับสิทธิค่าไฟฟรีในครั้งนี้ เป็นผลให้มีภาระต้องชำระค่าไฟฟ้า

ค่าไฟฟ้าฟรี ระยะเวลา 3 เดือน เม.ย.–มิ.ย ขยายระยะเวลาการชำระค่าไฟฟ้า 3 เดือน เม.ย. – มิ.ย.

ขอบคุณที่มา : ข่าวสด