เอกสารสำคัญ 6 อย่าง หากทำหายไม่ต้องแจ้งหาย ยื่นเรื่องทำใหม่ได้เลย

อีกหนึ่งบทความดีๆ ที่เป็นประโยชน์สาระสำหรับบุคคลแต่ละคนนั้นจะมีเอกสารสำคัญหลายอย่าง บางอย่างจะต้องใช้สำหรับหลายงานเป็นเอกสารร า ช ก า ร เอกสารแสดงตั ว บุ ค ค ลถ้าเป็นเมื่อหลายปีก่อนเวลาหายนั้นจะต้องรีบไปแจ้งหายก่อนเลย จากนั้นค่อยไปติดต่อขอทำใหม่โดยถือเอกสารแจ้งหายไปด้วย แต่มาสมัยนี้ไม่ต้องแล้วนะถ้าหายก็ไปทำใหม่ได้เลย ไม่ต้องเสียเวลาไปหลายที่อีกแล้ว จะมี 6 เอกสารหายไม่ต้องแจ้งหาย ไปทำใหม่ได้ ไม่ต้องไปแจ้งหายนะมีอะไรบ้างดังด้านล่างนี้เลย

1 บัตรประจำตัวผู้เ สี ย ภ า ษี

หากทำหายก็ให้เอาบัตรประจำตัวป ร ะ ช า ช นของตนเองพร้อมทะเบียนบ้ า นไปติดต่อขอทำบัตรใหม่ที่สำนักงานส ร ร พ า ก รได้เลย อยู่เขตไหนก็ให้ไปติดต่อขอทำที่เขตนั้น

2 บัตรประกันสังคม และ บัตรรับรองสิทธิการรั ก ษ า พ ย า บ า ล

เมื่อหายก็เอาบัตรประชาชนไปขอทำบัตรใหม่ที่สำนักงานประกันสังคมหรือติดต่อกับฝ่ายบุคคลของบริษัทที่คุณทำงานอยู่ก็ได้

3 ใบอนุญาตขับขี่

ใบนี้สำคัญมากเหมือนกันโดยเฉพาะกับผู้ที่จะต้องขับรถบ่อย ๆ หากทำหายก็ไปขอทำบัตรใหม่ได้โดยใช้บัตรประชาชนไปติดต่อที่กรมขนส่งทางบก หรือ สำนักงานย่อยต่าง ๆ แบบไม่ต้องสอบใหม่นะแค่ไปติดต่อขอบัตรใหม่ก็ได้แล้ว แต่อาจจะต้องมีการถ่ายรูปใหม่เท่านั้นเอง

4 ทะเบียนบ้าน

สำหรับข้อนี้เมื่อทะเบียนบ้านหายก็ต้องให้เจ้าบ้านหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากเจ้าบ้านไปดำเนินการขอทำใหม่ที่อำเภอของตน

5 บัตรประจำตัวประชาชน

เป็นบัตรที่หลายคนชอบทำหายบ่อยมากทั้งที่เป็นบัตรจะต้องพกติดตัวอยู่ตลอดเวลา แต่ถ้าหายแล้วก็เพียงเอาทะเบียนบ้านตัวจริงไปขอทำบัตรใหม่ที่ที่ว่าการอำเภอได้เลย แบบไม่ต้องไปแจ้งหายก่อน

6 แผ่นป้ายทะเบียนรถ

ถ้าหายแบบร่วงขณะวิ่งอยู่บนถนนแบบไม่รู้ตัวก็ยากจะตามคืนเลย วิธีก็เพียงเอาสมุดคู่มือจากการจดทะเบียนรถ นำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ก ร มการขนส่งทางบอก เพื่อทำการขอทำใหม่ได้เลย

แน่นอนว่า ทำได้เลย เพราะว่าการไปแจ้งหายเอกสารสำคัญหายนั้นก็เป็นหลักฐานยืนยันได้ว่า มันไม่ได้อยู่ที่เราแล้ว ณ วันที่เท่านั้นเท่านี้ หากมีใครสวมรอยเอาไปใช้ทำธุ ร ก ร ร มต่าง ๆ ที่ผิดกฎหมายอย่างน้อยก็มีหลักฐานว่าเอกสารนั้น ๆ ไม่ได้อยู่ที่เรา ณ วันที่เกิดเหตุนั่นเอง เป็นการป้ อ ง กั นตัวอย่างหนึ่ง หรือถ้าหากไม่แจ้งคหายก็ได้แต่จะต้องรีบไปทำใหม่ทันทีเพื่อให้อันเดิมนั้นถูกระบบการใช้งานไปเลย