เ ลื่ อ นวันหยุดตามประเพณี หรือไม่เลื่อนก็ได้

เรียกได้ว่าเป็นสถานการณ์ที่ได้รับการติดตามอย่างต่อเนื่องสำหรับ CD-19 ส่งผลทำให้มีการประกาศยกเลิกวันหยุดเทศกาลสงกรานต์นั้น ประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยยินดีทำตามเพื่อความปลอดภั ย แต่หากยังมีประชาชนบางส่วนยังต้องการที่อยากจะหยุดตามประเพณีเนื่องจากอยากกลับไปหาพ่อแม่ครอบครัว เพราะถ้าหากไม่มีวันหยุดยาวๆก็ยากที่จะหาโอกาสกลับบ้านได้

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม เพจ เครือสหพัฒน์ แหลมฉบัง ชลบุรี ได้โพสต์ข้อความระบุว่า ขึ้นอยู่กับทางคณะผู้บริหารของโรงงานนั้นๆ บริษัทไหนจะ เลื่อนวันหยุดตามประเพณี หรือไม่เลื่อนก็ได้ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ขอความร่วมมือสถานประกอบกิจการให้เลื่อนวันหยุดตามประเพณี ช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ปี 2563 การขอความร่วมมือไปยังสถานประกอบการนั้น สุดท้ายแล้วขึ้นอยู่กับสถานประกอบการนั้นๆ ว่าจะพิจารณาเลื่อนวันหยุดตามประเพณีออกไปหรือไม่อย่างไร สถานประกอบการใด ไม่เลื่อนวันหยุดประเพณี ก็จะไม่มีความผิดใดตามข้อกฎหมาย เพราะเป็นเพียงการขอความร่วมมือเท่านั้น

โพสต์ดังกล่าว

ขอความร่วมมือโรงงาน

ขึ้นอยู่กับทางคณะผู้บริหารของโรงงานนั้นๆ บริษัทไหนจะ เลื่อนวันหยุดตามประเพณี หรือไม่เลื่อนก็ได้

สถานประกอบการใด ไม่เลื่อนวันหยุดประเพณี ก็จะไม่มีความผิดใดตามข้อกฎหมาย เพราะเป็นเพียงการขอความร่วมมือเท่านั้น อย่างไรก็ดีอยู่ที่ความเหมาะสม กับสถานการณ์แต่ละโรงงานหรือแต่ละบริษัทว่าเห็นสมควรเลื่อนวันหยุด หรือจะไม่เลื่อน

ทั้งนี้ก็ขอความร่วมมือในการสวมหน้ากากอนามัยเมื่อไปในพื้นที่คนแออัดและอย่าลืมล้างมือบ่อยๆเพื่อความสบายใจของตัวเองและคนรอบข้าง

ขอบคุณ เครือสหพัฒน์ แหลมฉบัง ชลบุรี , มุมข่าว