แจ้ง ทำใบขับขี่ 130 แห่ง ทั่วประเทศไม่ต้องไปขนส่ง

เป็นอีกหนึ่งข่าวดีสำหรับผู้ที่ต้องการจะทำใบขับขี่ทั้งหลาย แต่ก่อนเมื่อเราจะไป ทำใบขับขี่มักจะพบเจอปัญหาว่าต้องเดืนทางไป กรมขนส่งทางบก หรือ การจองคิวยาวนาน เวลาไม่เพียงพอต้องมีเวลา มากกว่าหนึ่งวันทำให้เบื่อและไม่อยากไป ซึ่ง ขนส่งรู้ดี

ซึ่งล่าสุด อธิบดีกรมทางบก นายพีละพล ได้แถลงว่า ตอนนี้กรมขนส่งทางบก พยายามยกระดับให้ผู้มาใช้บริการมาทำบัตรขับขี่ด้วยความสะดวกมากขึ้นโดย ต้องผ่านการอบรมภาคทฤษฎีตามหลักสูตรที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด

จากแนวคิดดังกล่าวจึงได้เพิ่มช่องทางให้ไม่จำเป็นต้องเข้ารับการอบรมกับทางขนส่งเพียงอย่างเดียวแต่สามารถเข้าไปเอกชลที่ทำข้อตกลงกับขนส่งทางบกแล้วถึง130แห่ง

อีกวิธีคือการอบรมเเละสอบทั้งทฤษฏีเเละปฏิบัติที่ โรงเรียนสอบขับรถ ที่มีมาตรฐานได้ตามที่รัฐบาลกำหนด (จนถึงปัจจุบัน) สามารถเรียนขับรถแล้วอบรมต่อได้เลย ประหยัดเวลา ไม่ต้องจองคิว แต่ก็มีค่าใช้จ่ายค่อยข้างแพงกว่าปกติทั่วไปของการสอบทำ

สามารถตรวจสอบได้ด้วยตนเองโทร 1584