24 คำถาม สำหรับส่งข้อมูลเพิ่มเติมรับเงิน 5000

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ใครหลายคนต่างสงสัยกัน สำหรับมาตรการช่วยเหลือที่ทางรัฐบาลมอบให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ของ CO VID โดยการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www เราไม่ทิ้งกัน com ที่เปิดให้ลงทะเบียนรับเงิน 5000 บาท สำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์ตามมาตรการ ซึ่งผู้ที่ผ่านเกณฑ์รอบแรกได้รับการโอนเงินเข้าบัญชี 5000 บาท แล้ว ตั้งแต่วันที่ 8 ถึง 10 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา จำนวนล้านกว่ารายแล้ว และจะเริ่มโอนให้กับผู้ที่ผ่านเกณฑ์อีกทีในวันที่ 13 ถึง 14 เมษายน 2563

เราไม่ทิ้งกัน

ในวันที่ 11 ถึง 12 เมษายนนี้ สำหรับผู้ที่เข้าไปตรวจสอบสถานะหน้าเว็บไซต์ www เราไม่ทิ้งกัน com แล้วสถานะเปลี่ยนเป็น นำส่งข้อมูลเพิ่ม ต้องเข้าไปเพิ่มข้อมูลและนำส่งภายใน 10 วัน เพื่อไม่ให้เสียสิทธิได้รับเงิน 5000 บาท

สถานะ นำส่งข้อมูลเพิ่ม

ซึ่งผู้ที่สถานะเปลี่ยนเป็น นำส่งข้อมูลเพิ่ม ส่วนมากเป็นอาชีพค้าขาย จะเป็นการสอบถามสอบถามถึงเรื่องการค้าขายของท่าน เช่น ท่านได้รับผลกระทบตอนไหน ตำแหน่งงานที่ทำปัจจุบัน รายได้ต่อเดือนหลังมีคำสั่งปิด ร้านที่ทำงานมีการปรับตัวอย่างไร ต้นทุนวัตถุดิบเท่าไร ต้นทุนในการจ้างพนักงานเท่าไร ต้นทุนจัดส่งสินค้าเท่าใด ระยะเวลาที่ท่านสต็อกของ สถานที่ขายของเป็นแบบใด ซึ่งจะมีทั้งหมด 24 คำถาม ที่ต้องกรอบข้อมูลส่งภายใน 10 วัน

เมนูที่ต้องให้ข้อมูลเพิ่มเติม

ขอให้ผู้ที่ได้รับ SMS หรือสถานะเปลี่ยนเป็น นำส่งข้อมูล ให้เข้าไปกรอบข้อมูลทั้ง 24 ข้อ ภายใน 10 วัน เพื่อไม่ให้พลาดสิทธิรับเงิน 5000 บาท

ขอบคุณ : ข่าวไทย